قیمت: 100,000 تومان

معرفی فیلتر دستگاه های تنفسی:
بسیاری از دستگاه های تنفسی دارای یک فیلتر تصفیه هوا می باشند که معمولاً در داخل بدنه دستگاه تعبیه شده است.

این فیلترها نه تنها به پاکسازی هوای ورودی به ریه های شما کمک می کنند بلکه از ورود گرد و غبار، آلودگی و سایر تجمع ها به موتور دستگاه شما جلوگیری می کنند تا هم دستگاه کارآمد تر عمل کند و هم طول عمر آن افزایش یابد. اغلب فیلترها بعد از مدت زمان معین فرسوده می شوند که نیاز به تعویض دارند.

پیشنهاد می شود در مواردی که بیمار نیاز به استفاده مداوم از دستگاه دارد حتما فیلتر یدک تهیه شود تا در صورت نیاز سریعاً فیلتر تعویض گردد زیرا ممکن است فیلتر دستگاه فرسوده شده و یا مسدود شود و دیگر از دستگاه شما در برابر ذرات معلق در هوا، باکتری ها و گرد و غبار محافظت نکند.

طراحی ظریف و مناسب این فیلترها به این علت است که تمیزترین هوا در دسترس بیمار قرار گیرد و اگر این ذرات کوچک گرد و غبار توسط فیلترهای موثر جذب نشوند، در داخل دستگاه جمع می شوند و در نهایت به مجراهای هوایی بیمار آسیب می رسانند.